Този уеб сайт е изработен с финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по проект BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП), чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП. Проект BG16RFOP002-2.083-0287. Бенефициент: „П ЕНД В“ ООД

Ситопечат
Външна реклама
Печатни услуги
Previous
Next
Копирни услуги до размер А3+
Широкоформатен печат до 150см
Печат на рекламни сувенири
Довършителни услуги

Наши клиенти

Галерия